Codex Art Experience - page 14

tablolarda
İSTANBUL ve
DENİZ
D
enizi olmayan İstanbul görünümlü tablo yok gibidir. 15. yüzyıldan
itibaren Doğu gezginleri İstanbul’u denizleriyle resmetmişlerdir.
Yüzyıllara yayılan İstanbul tabloları, muhteşem deniz görünüm-
leriyle bugünkü evlerinde, İstanbul Deniz Müzesi'nde sergileniyor.
C O D E X A R T
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook