Codex Art Experience - page 6

TARİHTE
TÜRKİYE’NİN
DENİZ
HARİTALARI
H
aritalar yapılırken herkes dünyanın merkezinde kendi ülkesi-
ni görmek ister. Türkiye toprakları şanslı. Milat öncesi Roma
İmparatorluğu’ndan başlayarak dünyanın en eski toprakları res-
medilirken ya da anlatımlarına göre haritası çıkarılırken Avrupa-Asya-
Afrika’nın ortasında yer alıyor.
Tarihte Türkiye Haritaları’nı hazırlarken Osmanlı imparatorluk toprak-
larını ve bugünün Türkiye’sini (Asya Minör) gösteren 5.000’i aşan harita
arasından seçim yaptık.
Çok sayıda harita Türkiye’de ilk kez bu koleksiyon kitapta yer alıyor ola-
cak. Eski dünya hayal edilirken de, Batı toplumlarından Doğu toplumları-
na geçişi gösteren tüm haritalarda da Türkiye merkezde yer alıyor.
Deniz keşiflerinde kullanılan portolan türü Akdeniz haritalarında da, Tür-
kiye ve İmparatorluk toprakları haritaların yarısından çoğunu oluşturuyor.
Kartografların büyük çoğunlukla Türkiye, Turkey, Turkici, Turcici gibi
isimleri tercih ettikleri bu haritalarla geçmişe heyecanlı bir yolculuk siz-
leri bekliyor...
C O D E X A R T
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook