Codex Art Experience - page 10

TÜRK ve İSLAM
COĞRAFYACILARI
K
uruluşundan 1453’te Konstantinopolis’in fethine kadar
Osmanlılar’da haritacılık ile ilgili çalışmalar sayıca çok azdır.
En azından Sultan II. Murad’ın son dönemine (1430-51) ilişkin
Takvim-i Tarih, Takvim fi’l-ahkâm adlı eserde bulunan bir dünya ha-
ritası dışında bu döneme ait Osmanlı haritasına rastlanmaz. Fatih
Sultan Mehmed’le beraber, sultanın hususi ilgisi dolayısıyla haritacı-
lık alanında ani diyebileceğimiz bir ilgi artışı oluşmuştur. Harita
yapımına olan bu ilgi, günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.
C O D E X A R T
Halife El Me’mun
9. yüzyıl
Makdisi Mukaddisi
10. yüzyıl
El İstahri
10. yüzyıl
İbn-i Havkal
10. yüzyıl
El Mesudi
Kaşgarlı Mahmut
El Biruni
11. yüzyıl
El İdrisi
12. yüzyıl
İbn-i Battuta
14. yüzyıl
Ömer Fazlullah
14. yüzyıl
Mürsiyeli İbrahim
15. yüzyıl
İbrahim El Katibi
15. yüzyıl
Batlamyus’un Arapçası
15. yüzyıl
Ahmed-i Bican
15. yüzyıl
Mehmet Aşık
15. yüzyıl
Piri Reis
16. yüzyıl
Matrakçı Nasuh
16. yüzyıl
Niksari
16. yüzyıl
Seydi Ali Reis
16. yüzyıl
Hacı Ahmed
16. yüzyıl
Tancalı Seyyid Lokman, Hünername
16. yüzyıl
Ali Macar Reis
17. yüzyıl
Katip Çelebi
17. yüzyıl
Evliya Çelebi
17. yüzyıl
Ebubekir Behram El Dimeşki
17. yüzyıl
İbrahim Müteferrika
18. yüzyıl
Petros Baronyan
18. yüzyıl
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname 18. yüzyıl
Mahmut Raif Efendi
19. yüzyıl
Erkanı Harp Haritaları
19. yüzyıl
Necip Bey Haritaları
20. yüzyıl
Faik Sabri Duran
20. yüzyıl
Türk ve İslam Coğrafyacıları
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook