Codex Art Experience - page 12

gemi maketleri
koleksiyonu ve
deniz savaşı
ressamları
G
emi maketleri, düşsel tarih yolculuklarının büyülü zaman ma-
kineleri gibidir. Deniz savaşlarının ve uzun yolculuklarının baş-
ladığı 15. ve 16. yüzyıl hep hayal edilir. Hayale göre romanları
yazılır, filmleri çekilir. Oysa çağına tanıklık eden efsanevi gemilerin
maketleri bizi tarihin içine, denizlerin derinliklerine davet eder. Rus-
ya Federasyonu Deniz Kuvvetleri’nin müstesna ve tarihi gemi ma-
ketleri koleksiyonları Osmanlı döneminde sipariş edilen ve savaşılan
gemi maketleri koleksiyonlarıyla birleşince Baltık Denizi, Karadeniz ve
Akdeniz’e hükmeden iki dev imparatorluğun deniz tarihleri dünyada ilk
kez İstanbul’da izleyenleriyle buluşuyor.
Bu eşsiz savaş gemisi maketleri, deniz savaşı ressamlarının tarihe iz bı-
rakan tablolarıyla sergileniyor.
C O D E X A R T
St.Petersburg
Naval Museum
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16
Powered by FlippingBook