Codex Art Experience - page 2

C O D E X A R T
Kitabı yapılacak
koleksiyonlardan
Koleksiyon
Kitaplara
codex art
Yazının 5500 (M.Ö. 3500) yıl önce Mezopotamya da ilk olarak
Sümerler tarafından kullanıldığını biliyoruz.
Yazı ve resimler kil tabletlerden sonra M.Ö. 3300’lerde papirus üzerine
nakşedilmeye başlandı.
Papirüse yazılan kitaplar, ünlü İskenderiye Kütüphanesi gibi kitap tapınaklarının
ilgili raflarında rulolar halinde saklanıyordu. Yazıya elverişli papirüsler Nil nehri civarında
yetiştiğinden yazılı kültür, Nil nehri çevresinden başlayarak dünyaya yayıldı.
Parşömen (hayvan derisi üzerine) yazı, şekil ve harita çizilebilirliği yazılı kültürün
her coğrafyada kolayca yapılabilir olmasını sağladı.
Papirüs ya da parşömenlerin sayfa biçiminde kesilerek bugünkü kitap formatına dönüşmesiyle kitap
anlamına gelen
codex
kavramı kullanılmaya başlandı. Bu kitaplar hala el yazmasıydılar.
Ve günümüzde bu nadide kitaplar, dünyaca ünlü müzelerin codex numaralarıyla kayıtlara geçtiler.
M.S. 1450’de matbaanın icadıyla codex’ler basılı olarak üretilmeye ve saklanmaya başlandı.
Bilinen en ünlü el yazması Leonardo da Vinci’nin Codex Leicester adlı proje defteridir.
(1994’da 48.400.000 USD’a Bill Gates tarafından müzayededen satın alındı).
M.S. 2000’li yıllarda, hiçbir materyale basılmadan sonsuz sayıda çoğaltılabilen e-kitaplara geçildi.
Da Vinci’nin el yazmasındaki bir notu ya da bir resmin detayını, teknolojiyle
10’larca defa büyütüp duvara yansıttığımızda daha anlaşılır, daha tad alınır olduğunu gördük.
Müziğin dramatik katılımıyla yazılar söyleme, şekiller harekete, haritalar; yüzyıllar öncesininin
denizlerine yelken açan yolculuklara dönüştü.
İşte! Yazının, resmin ve haritaların nefes kesen bu müzikli serüvenine
biz
CODEX ART
adını verdik.
Sizlerle paylaşabilmek için …
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook